MPT - CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty.

Bài viết khác