MPT-CBTT nghị quyết của HĐQT về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 0978 99 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông.

 

Bài viết khác