MPT-CBTT đơn xin từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT bất thường về đơn xin từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông
Bài viết khác