MPT - CBTT Báo cáo tài chính Q1 năm 2021
     MPT Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng ký năm trước. Chi tiết nằm trong file đính kèm: BCTC và giải trình 
    Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông