MPT - CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Báo cáotài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông