MPT-Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II/2019

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Báo cáo tài chính Quý II năm 2019. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây