MPT- đính chính Báo cáo tài chính tổng bán niên năm 2019

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư về việc đính chính nộp lại BCTC bán niên 2019 đã được kiểm toán. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây